Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja
Opći uvjeti online trgovine pakiraj.si sastavljeni su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (ZVPot-UPB2) , na temelju preporuka GZS-a i međunarodnih kodeksa za e-trgovinu.
Online trgovinom pakiraj.si (dalje u tekstu “trgovina” ili “pakiraj.si”) upravlja ROLES d.o.o., davatelj usluga e-trgovine (u daljnjem tekstu: davatelj usluga).
Pri registraciji u pakiraj.si sustav, posjetitelj dobiva korisničko ime koje je identično adresi njegove e-pošte i lozinku koju je sam odredio. Korisničko ime i lozinka korisnika jednoznačno se određuju i povezuju se s unesenim podacima. Registriranjem, posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo na kupnju. Opći uvjeti odnose se na rad pakiraj.si, prava korisnika i poslovni odnos između davatelja usluga i kupca.
SADRŽAJ
0) Dostupnost informacija
1) O tvrtki
2) Pojedinosti o kontaktu
3) Načini plaćanja
4) Cijene
5) Zaštita osobnih podataka
6) Zaštita i pristanak na oglašavanje
7) Postupak kupnje
8) Pravo otkazivanja robe, povrat robe
9) Jamstvo
10) Vraćeni proizvodi
11) Dostava
12) Zaštita osobnih podataka
13) Komunikacija
14) Korisničke recenzije / komentari
15) Sigurnost djece
16) Odricanje od odgovornosti
17) Pritužbe i sporovi
0) Dostupnost informacija (sažetak zakona)
Ponuditelj se obvezuje uvijek dostaviti kupcu sljedeće podatke:
• Identitet tvrtke
– naziv i sjedište, matični broj
• Kontaktne informacije koje korisnicima omogućuju da komuniciraju brzo i učinkovito
– e-mail, telefon, fax
• Osnovne karakteristike proizvoda ili usluga
– uključujući usluge poslije prodaje i jamstva
• dostupnost proizvoda
– bilo koji proizvod ili uslugu koja se nudi na web mjestu trebala bi biti dostupna u razumnom roku
• Uvjeti isporuke članaka ili izvršenja usluge
– način, mjesto i vrijeme isporuke
• Sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno definirane i mora biti prikazano je li već sadrže poreze i troškove prijevoza
• Načini plaćanja i isporuke
• Valjanost ponude
• Rok u kojem je još uvijek moguće povući se iz ugovora i uvjeti za povlačenje;
– osim toga, ako i u kojoj mjeri kupac vraća stavku
• Objašnjenje postupka žalbe, uključujući sve pojedinosti kontakta kontakt osobe ili odjela za kontakt s kupcima.
& nbsp;

1) O tvrtki
Sjedište:
ROLES d.o.o. Mislinjska dobrava 85c SI-2382 Mislinja
Id. Br. PDV: SI10383794 Br. reg. uložak: 1/060206/00 Mat. Br. 5656702
IBAN / TRR: SI56 02470-0020060112 otvoren u NLB Koroškoj banci
& nbsp;
2) Pojedinosti o kontaktu
Tel: +386 (0) 2 88 57 446
Fax: +386 (0) 2 88 57 447
E-mail: info@pakiraj.si
& nbsp;
3) Načini plaćanja
Davatelj usluga nudi sljedeće načine plaćanja:
nakon isporuke za robu poslanu poštom
prijenosom na račun upravitelja – ROLES d.o.o. po ponudi/izračunu
Ugovor o kupnji (narudžba) pohranjen je u elektronskom obliku na serveru davatelja usluga i dostupan kupcu u bilo kojem trenutku u njegovom korisničkom profilu (Moj račun).
4) Cijene
Cijene ne uključuju PDV osim ako nije drugačije navedeno. PDV se naplaćuje u konačnom iznosu. Cijene vrijede u trenutku dodjele i nemaju unaprijed određenu valjanost. Online cijena odnosi se na sve posjetitelje pakiraj.si. Vi ćete postati registrirani korisnik prijavljivanjem putem online trgovine pakiraj.si. Prijava je također moguća tijekom kupnje.
Cijene se primjenjuju u slučaju plaćanja s gore navedenim načinima plaćanja, podložno gore navedenim uvjetima. Unatoč izvanrednom nastojanju pružanja najnovijih i točnih podataka, možda je informacija o cijenama netočna. U tom slučaju, ili ako se cijena artikala mijenja tijekom obrade narudžbe, davatelj usluge će omogućiti kupcu povlačenje od kupnje, a istodobno će ponuditi kupcu rješenje koje će ići na obostrano zadovoljstvo.
Ugovor o kupoprodaji između davatelja usluga i kupca zaključuje se u trenutku kada davatelj usluga potvrdi nalog (kupac prima elektronsku poruku o statusu “Potvrđen nalog”). Od ovog trenutka sve cijene i drugi uvjeti su fiksni i primjenjuju se i na davatelja usluga i na kupca.
5) Zaštita osobnih podataka
Kako bismo se nosili s današnjim zahtjevima u organizaciji komercijalnih operacija, imamo kompjuteriziranu obradu osobnih podataka i informacija o tvrtkama naših klijenata i pohranjujemo ih samo u našem internom sustavu.
6) Zaštita i pristanak na oglašavanje
Po dogovoru o općim uvjetima prodaje, klijent izričito dopušta da spremimo, obrađujemo i koristimo osobne podatke koji su dostupni ROLES doo. Te podatke ROLES d.o.o. može koristiti kao dio vlastitih marketinških aktivnosti klijentu, između ostalog, stvaranjem datoteke o klijentu.
Konkretno, klijent mora dopustiti ROLES d.o.o. da unutar svojih kampanja faksom, e-mailom i sličnim metodama prijenosa podataka, prosljeđuje svoje ponude bez da klijent to zatraži. Korisnik može otkazati u bilo kojem trenutku.

7) Postupak kupnje

1. Narudžba prihvaćena
Nakon narudžbe kupac prima obavijest putem e-maila kako je narudžba prihvaćena. U ovom koraku, kupac ima opciju otkazivanja narudžbe u roku od jednog sata. Sveobuhvatni podaci o statusu i sadržaju narudžbe uvijek su dostupni kupcu na web stranici pružatelja usluga. Korisnik poništava narudžbu na svom korisničkom računu -> Moj račun (“otkazivanje narudžbe”).
2. Narudžba je potvrđena

Ako kupac ne otkaže narudžbu, narudžba se obrađuje za daljnju obradu kada davatelj usluga pregleda narudžbu, provjerava dostupnost naručenih artikala i potvrđuje narudžbu ili je odbacuje s razlogom. Da bi potvrdio informacije ili osigurao točnost isporuke, davatelj usluga može nazvati kupca na njegov kontakt telefon. Nakon potvrde narudžbe, davatelj usluga obavještava kupca e-poštom o predviđenom vremenu isporuke.
U toj fazi je neopozivo zaključen ugovor o kupnji naručenih artikala između kupca i davatelja usluga.
3. Roba poslana
Davatelj usluga priprema i šalje robu u dogovoreno vrijeme i o tome obaveštava e-poštom kupca.
8) Pravo povlačenja iz kupnje, povrat robe (odnosi se na fizičke osobe)
Kupac ima pravo, u roku od 15 dana od dana primitka robe, obavijestiti tvrtku na e-mail adresu info@pakiraj.si da se povlači iz ugovora bez potrebe za obrazloženjem njegove odluke. Jedini trošak za kupca u slučaju otkazivanja ugovora je trošak povrata robe. Roba mora biti vraćena najkasnije u roku od 8 dana od podnesene obavijesti o povlačenju iz ugovora (kupnje).
Dobivena roba mora biti vraćena neoštećena i nepromijenjena, osim ako je roba uništena, neispravna, izgubljena ili smanjene količine, bez da je potrošač kriv.
Kupac nema pravo na povlačenje iz ugovora u slučaju da je roba proizvedena u skladu sa preciznim uputama, prilagođena njegovim specifičnim potrebama, koja po svojoj prirodi tada nije prikladna za povrat.
Povrat plaćanja bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o povlačenju. Povrat plaćanja izvršava se na TRR kupca.
Povrat robe primljen u tvrtku u vremenskom roku za povlačenje iz ugovora smatra se obavijestom o povlačenju.

9) Jamstvo

Proizvodi su zajamčeni, ako je to navedeno na jamstvenoj kartici ili na fakturi.
Jamstvo vrijedi uzimajući u obzir upute o jamstvenoj kartici i prilikom slanja fakture. Jamstveni rok naveden je na jamstvenoj kartici ili na fakturi.
Informacije o jamstvu također se nalaze na stranici s prezentacijom proizvoda. Ako nema podataka o jamstvu, za taj proizvod nema nikakvih jamstava ili informacije nisu poznate u datom trenutku. U potonjem slučaju, kupac može kontaktirati davatelja usluga koji će pružiti ažurne informacije.
& nbsp;
10) Vraćeni proizvodi
Vraćeni proizvodi su oni koji su vraćeni u ROLES d.o.o. i imaju nedostatke (oštećena ambalaža, ogrebotine itd.). Vrsta oštećenja, odnosno stanje robe napisano je na samom proizvodu i na računu.
Zbog toga se mijenja i jamstveno razdoblje, koje je također napisano za svaki proizvod u kategoriji “Povrat robe”, a također je naznačeno i na fakturi.
Proizvodi koji su kategorizirani kao “vraćeni proizvodi” ne mogu se vratiti i zamijeniti istim novim proizvodom bez ikakvih dodatnih troškova, ali zamjena za isti ili drugi proizvod iste vrijednosti je moguća (ili uz dodatnu naplatu). U slučaju neispravnosti proizvoda, kupac ima pravo povući se iz ugovora u istom roku kao što je primjenjivo na sve stavke ili popravke obuhvaćene jamstvom.


11) Dostava
TROŠKOVI DOSTAVE

Za robu poslanu poštom (plaćanje prilikom isporuke), kupac će platiti troškove isporuke prema cjeniku Pošte Slovenije.
Za robu plaćenu po predračunu /ponudi/:
– za kupnju robe u vrijednosti IZNAD 200 € je FREE SHIPPING (mi pokrivamo cijenu isporuke).
– Pri kupnji robe u vrijednosti do 200 €, vi plaćate trošak isporuke (kupac). Kompletni troškovi dostave (Pošta Slovenije, Slovenske železnice) naplaćuju se prema težini pošiljke.
Troškovi naručivanja telefonom ili faksom idu na korisnički račun ovih sredstava komunikacije.
& nbsp;
Davatelj usluga će isporučiti robu ili usluge u dogovoreno vrijeme.
Ugovorni partner za isporuku pošiljki su Slovenske železnice, ali davatelj usluga zadržava pravo odabrati drugu uslugu dostave, ako to omogući učinkovitije izvršenje ugovora.
Ispis obrasca za povrat proizvoda možete ispisati u > Moj račun (“obrazac za povrat”).
Na obrascu se nalaze daljnje informacije o pravu na naknadu robe, kao i uvjeti i način izvršavanja prava. Dane su sve potrebne informacije o adresi na koju se kupac može obratiti u slučaju pritužbe i informacije o jamstvima i uslugama ili drugim uslugama nakon sklapanja ugovora.

12) Zaštita osobnih podataka

Davatelj usluga se obvezuje trajno zaštititi sve osobne podatke korisnika.
Davatelj usluga na neodređeno vrijeme pohranjuje IP adrese svih posjetitelja pakiraj.si, a za registrirane članove još i: ime i prezime, e-mail adresu, kontakt telefon, primarnu adresu i adresu za dostavu, zemlju prebivališta, datum i vrijeme upisa i arhiv komunikacije.
Davatelj usluga će koristiti osobne podatke isključivo radi ispunjavanja naloga (slanje informacija, ponuda, računa) i drugu potrebnu komunikaciju.
Ni u kojem slučaju korisnikovi podaci ne smiju se predati neovlaštenim osobama.
Kako bi se zaštitili osobni podaci, korisnik je također sam odgovoran za osiguravanje sigurnosti njegovog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuće antivirusne zaštite svog računala.
13) Komunikacija

Davatelj usluga će kontaktirati korisnika putem komunikacije na daljinu samo ako taj korisnik eksplicitno ne prigovori tome. E-poruke s oglašavanjem sadržavat će sljedeće elemente: bit će jasno i nedvosmisleno označene kao oglasne poruke, pošiljatelj će biti jasno vidljiv, različite kampanje, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve.
Uvjeti sudjelovanja u njima također će biti jasno definirani, jasno će se prikazati način otkazivanja pretplate od primitka oglasnih poruka, a davatelj usluga izričito će poštovati korisnikovu želju da ne prima poruke oglašavanja.

14) Korisničke recenzije / komentari

Mišljenja, odnosno korisnički komentari i recenzije proizvoda koje napišu kupci, dio su funkcionalnosti trgovine namijenjene zajednici korisnika.
Davatelj usluga omogućuje registriranim korisnicima trgovine pregled napisanog mišljenja prije konačnog objavljivanja. Davatelj usluga neće objavljivati mišljenja ili doprinose koji su na bilo koji način uvredljivi, nepristojni ili prema mišljenju pružatelja usluga ne nude pogodnosti drugim korisnicima i posjetiteljima.
Slanjem mišljenja ili komentara korisnik se izričito slaže s uvjetima korištenja i dopušta davatelju da objavljuje dio ili cijeli tekst na svim elektroničkim i drugim medijima.
Davatelj ima pravo koristiti sadržaj neodređeno vrijeme i za bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu davatelja, uključujući objavljivanje u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama.
Istodobno, autor mišljenja izjavljuje i osigurava da posjeduje materijalna i moralna prava za pisana mišljenja i komentare, te da su ta prava neisključivo i na neodređeno vrijeme prenesena davatelju usluga.

15) Sigurnost djece

Poruke oglašavanja bit će jasno vidljive (uzimajući u obzir dob) i jasno odvojene od igara i natjecanja. Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena njihovoj dobi i neće iskoristiti dječje povjerenje, nedostatak iskustva ili osjećaj lojalnosti.
Ponuđač ne smije prihvatiti nalog od nekoga za koga zna ili sumnja da je dijete, bez izričitog dopuštenja njegovih ili njezinih roditelja ili staratelja.
Davatelj usluga ne smije prihvatiti nikakve osobne podatke o djeci bez izričitog dopuštenja roditelja ili staratelja. Slično tome, davatelj usluga ne smije izdavati podatke od djece trećoj strani, osim roditelja ili skrbnika.
Davatelj usluga ne smije pružati besplatan pristup proizvodima ili uslugama koje štete djeci.

16) Odricanje od odgovornosti

Davatelj usluga nastoji osigurati ažurnost i točnost podataka objavljenih na svojim stranicama. Ipak, karakteristike članaka, razdoblja isporuke ili cijene mogu se mijenjati tako brzo da davatelj usluga ne uspije ispraviti podatke na web stranicama.
U takvom slučaju, davatelj usluga će obavijestiti kupca o promjenama i dopustiti mu otkazivanje narudžbe ili zamijenu naručenog proizvoda.
Davatelj usluga nije odgovoran za sadržaj mišljenja o proizvodima koja su napisali posjetitelji. Recenzent prije objavljivanja pregledava i odbacuje one koji sadrže očigledne laži, obmanjuju ili su uvredljivi. Davatelj usluga nije odgovoran za informacije iz mišljenja i odriče se bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz informacija u recenzijama.
Iako pružatelj pokušava pružiti točne fotografije prodajnih artikala, sve fotografije trebaju biti simbolične. Fotografije ne jamče uvijek svojstva proizvoda.
Davatelj usluga zadržava pravo izmjene Uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, bez obzira na razlog i bez prethodne obavijesti.

17) Pritužbe i sporovi

Davatelj usluga poštuje važeće zakone o zaštiti potrošača. On nastoji ispuniti svoju dužnost uspostavljanja učinkovitog sustava za rješavanje prigovora i identificirati osobu s kojom, u slučaju problema, korisnik se može povezati telefonom ili e-poštom. Žalba se šalje putem adrese e-pošte info@pakiraj.si Procedura obrade žalbe je povjerljiva.
Davatelj je svjestan da je bitna karakteristika potrošačkog spora, barem u smislu sudske odluke, nerazmjer između ekonomske vrijednosti potraživanja i troškova koji proizlaze iz rješenja samog spora. To je također glavna prepreka za potrošače da ne pokrenu spor pred sudom. Stoga pružatelj nastoji učiniti sve kako bi riješio svaki spor zajedničkim pristankom.
& nbsp;
Želimo Vam puno lijepih i ugodnih kupnji!

Učitavanje...