Pakiranje tekstilnom trakom

PAKIRANJE TEKSTILNOM TRAKOM

Pakiranje tekstilnom trakom postaje sve popularnije. Tekstilna traka je izuzetna zamjena za čelične trake jer je jeftinija, lakša i sigurnija te jednostavnija za upotrebu. Tekstilne trake su izrađene od poliesterskih vlakana, ali se razlikuju u tome kako su vlakna međusobno povezana.

Kod tzv. hot melt odnosno ljepljene trake u procesu proizvodnje poliestarska vlakna zaljepe se vrućim ljepilom. Budući da traka nije dodatno obrađena, vrlo je pristupačna. Namotana je na valjku sa središnjim promjerom od 76 mm.

Pletene trake, za razliku od ostalih dvaju oblika, nisu proizvedene procesom ljepljenja. Pojedinačna poliesterska vlakna isprepliću se, što rezultira visokom vlačnom čvrstoćom i neosjetljivosti na oštre rubove. Budući da se trake ne proizvode pomoću postupaka lijepljenja, preporučuje se korištenje fosfatiziranih kopči. Omotane su na valjku sa središnjim promjerom od 76 mm.

Sve tekstilne trake savršeno apsorbiraju šokove i istodobno omogućuju ponovno zatezanje, budući da se koriste u kombinaciji s posebnim metalnim kopčama.

Trake su dostupne u širinama od 13 mm do 35 mm i postižu vlačnu čvrstoću od 300 kg do 1600 kg.

Tekstilna traka za ručno povezivanje i pakiranje balaTekstilna traka – struktura

Tekstilna traka izrađena je od vrućih termoplastičnih vlakana. S obzirom na širinu trake i pripadajući broj vlakana koja čine traku, traka od 13 mm može izdržati do 390 kg opterećenja, a 35 mm do 1400 kg. Zbog vrućeg ljepila ona izgleda poput voska. U slučaju da ima ugrađene i metalne kopče, možemo sami optimizirati za koju svrhu ćemo ju koristiti.

Tekstilna traka je između svih traka izrađenih od poliestarskih vlakana, poznata kao najstandardnija i najjeftinija. Praktično se može koristiti za bilo koju vrstu pakiranja, ali proizvodi ne smiju imati oštre rubove i ne smiju biti vrući kada su jednom već vezani.

Ove trake su vezane od poliestarskih vlakana, ili su integrirane u polimernu oblogu (kompozitne trake), također se mogu vezati s ljepilom (termoplastične) ili imaju pletenu strukturu (tkane trake). Velika moć trake i svojstva rastezanja koje ima slični su onima kod čelične trake. U kombinaciji ovih dviju svojstava i dolje navedenih prednosti, ovaj proizvod već zamjenjuje čeličnu traku u sljedećim industrijama: obrada drveta, rudarstvo, građevinarstvo, pakiranje otpada itd.

Kopče za tekstilnu kompozitnu traku 25mmTekstilna traka za povezivanje

Karakteristike tekstilnih traka

  • tekstilne trake su, za razliku od čeličnih, sigurnije za upotrebu
  • njihovi troškovi su niži
  • ne oštećuju vezanu robu
  • mogu izdržati veliko natezanje i imaju veliku snagu apsorpcije
  • na njih možemo printati
  • lakši su za nošenje
  • otpornije su na kemijske i vremenske utjecaje (ne hrđaju ili propadaju)
  • možemo ih ponovno upotrijebiti

Napinjač za kompozitnu traku 19 - 25 mmPomagala in alati kod povezivanja tekstilnom trakom

Tekstilne trake možemo natezati pomoću ručnih ili pneumatskih alata za vezivanje. Mogu se pričvrstiti upotrebom posebne kopče ili jednostavno tako, da napravimo čvor (taj način nije prikladan za kompozitne trake).

Učitavanje...