Aparati za zavarivanje i odmatači folije

Aparati za zavarivanje i odmatači folije

Aparati za zavarivanje i odmatači folije

Nudimo aparate za zavarivanje koji se koriste za spajanje traka i folija. Aparat za zavarivanje spaja foliju pomoću sustava zagrijavanja koji zaljepi rubove obje folije. Uređaj zalijepi folije samo jednim potiskom. Dužina zavarenog spoja je do 500 mm, a širina zavarenog spoja je 2 mm. Aparat za zavarivanje je stabilan, njegova težina iznosi 8,5 kg.

Horizontalni odmatač dizajniran je za odmatanje svih vrsta folija, papira, valovitog kartona, pjene i mjehurićaste folije. Nudimo horizontalni odmatač širine 1600 mm i besplatnu dostavu za horizontalni odmatač kao i za aparat za zavarivanje za spajanje folija.

Aparat za zavarivanje folijeUpotreba aparata za zavarivanje za spajanje folija

Aparati za zavarivanje koriste se za spajanje traka i folija, a posebno se radi o spajanju tih materijala koji su izrađeni od plastike. Spajanje folija postiže se pomoću ugrijanog sustava, tako da rubove dvaju dijelova folije koji želimo spojiti zagrijemo i pritisnemo jedno uz drugog kako bi se oba dijela zalijepila. Postupak stiskanja vrši se već jednim pritiskom folija.

Strojevi za zavarivanje korisni su gotovo u svim strukama i pružaju dobru kvalitetu zavarivanja jer omogućuju dobar kontaktni tlak. Tlačni val je dio aparata koji omogućuje zavarivanje i nalazi se na stražnjem kraju okvira aparata za zavarivanje.

Uglavnom se koristi na materijalima čija svojstva ovise o temperaturi. Glavna karakteristika materijala za koji se koristi aparat za zavarivanje je da kada se materijal ohladi, postaje čvrst i, kada se zagrije, postupno prelazi iz čvrstog stanja u ljepljivije ili tekuće. Ako, dakle, želimo zavariti foliju, ona se u procesu mora zagrijavati dok ne postigne viskozno stanje u području gdje ju je potrebno zalijepiti odnosno povezati.

Kod upotrebe aparata za zavarivanje dobro je znati, da je za njih najpoželjnije ručno čišćenje. To spriječava gubitak njegove kvalitete. Naš aparat za zavarivanje ima ugrađeni kapacitet do 0,9 KW, njegova težina je 8,5 kg, maksimalna debljina folije koju možemo upotrijebiti je 0,1 mm. Dvije karakteristike su i maksimalna širina i dužina zavarenog spoja. Potonji iznosi 500 mm, a širina 2 mm.

 

Upotreba horizontalnog odmatača folije streč foliaUpotreba horizontalnog odmatača folije

Horizontalni odmatač kojeg nudimo dizajniran je za odmatanje svih vrsta folija, papira, valovitog kartona, pjene i mjehurićaste folije. Njegove prednosti su u tome da je valjke materijala moguće jednostavno skinuti s odmatača i zamijeniti, odmjerivanje materijala je lakše i uvijek jednako, da je maksimalna širina folije koju možemo namjestiti na njega prilično velika (1600 mm). Jednostavan je za upotrebu, praktičan i njegovo održavanje vrlo je jednostavno.

Učitavanje...